OGÓLNE INFORMACJE

Integracja sklepu simply-shop z programem subiekt daje ogromne możliwości, ponieważ wszystko to co znajduje się w sklepie może znajdować się w subiekcie. Aktualizacja stanów magazynowych, przepływ zamówień, klienci itp. to podstawowe i najważniejsze cechy takiej integracji. Jeśli prowadzisz sprzedaż stacjonarną i wystawiasz dokumenty sprzedażowe dla klientów sklepu stacjonarnego to posiadając taką integrację ze sklepem internetowym będziesz mógł wszystko robić z poziomu programu subiekt. Jeśli ktoś dokona zamówienia w sklepie internetowym to takie zamówienie pojawi się również w subiekcie.
czytaj więcej...

 • Aktualizacja stanów magazynowych
 • Import klientów
 • Import zamówień

Integracja z subiektem

1 400,00 zł (netto)

SPECYFIKACJAPRODUKTU

Import produktów (towarów) ze sklepu do Subiekta (jeśli ustawiono parametr Importuj produkty) - dodawanie nowych towarów do Subiekta automatycznie po dodaniu w sklepie

 • Import danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy, pełny opis (pełna charakterystyka produktu)).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów.
 • Import ceny do wybranego poziomu cen.
 • Import zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).

Import produktów (towarów) ze sklepu do Subiekta dopiero gdy produkt zostanie zamówiony po raz pierwszy (jeśli ustawiono parametr odpowiedni parametr)

Eksport produktów (towarów) z Subiekta do sklepu (jeśli ustawiono parametr eksportuj produkty) - dodawanie nowych towarów do sklepu automatycznie po dodaniu w Subiekcie

 • Eksport danych produktu (symbol, nazwa, opis, kod dostawcy, kod kreskowy, pełny opis (pełna charakterystyka produktu)).
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie grup towarowych (kategorii produktu) z obsługą kategorii wielopoziomowych lub eksport do jednej wspólnej kategori
 • Automatyczne tworzenie i przypisywanie producentów i dostawców
 • Eksport zdjęć produktu.
 • Obsługa wariantów produktów (kolory, rozmiary itp.).

Synchronizacja produktów – program nie dodaje produktów do bazy Subiekta (jeśli ustawiony parametr Synchronizuj produkty)

 • Identyfikowanie produktów na podstawie zdefiniowanego powiązania (Pole w Sklepie = Pole w Subiekcie GT; obsługiwane pola w Subiekcie: Symbol towaru, kod kreskowy, pola własne).
 • Produkty nierozpoznane są zapisywane na zamówieniach jako usługi jednorazowe.

Import zamówień do Subiekta

 • Zapisywanie zamówień jako dokumenty ZK na wybrany magazyn.
 • Możliwość określenia osoby wystawiającej oraz kategorii dokumentu.
 • Określanie, czy zamówienie rezerwuje stan magazynowy (niezależnie od ustawień Subiekta).
 • Definiowanie usług z kartoteki towarów i usług powiązanych z kosztami dostawy i pobrania w sklepie.
 • Obsługa danych płatnika i adresu dostawy.

Import klientów do kartoteki kontrahentów Subiekta GT

 • Automatyczne dodanie i aktualizacja danych klientów ze sklepu w Subiekcie GT.
 • Zapisywanie powiązań kontrahenta z klientem w sklepie, wszystkie zamówienia są przypisywane do jednej kartoteki, a dane klienta tylko aktualizowane.
 • Rozróżnianie typu kontrahenta (Osoba fizyczna / firma).
 • Możliwość zdefiniowania grupy kontrahentów do jakiej będą przypisani klienci.

Aktualizowanie danych towarów w sklepie (automatyczne wychwytywanie zmian)

 • Przesyłanie do sklepu aktualnego stanu magazynowego produktów (pomniejszonego o rezerwacje lub nie - ustawiane parametrem) z możliwością wyboru magazynów.
 • Przesyłanie do sklepu aktualnych cen produktów.
 • Możliwość powiązania poziomów cen w Subiekcie z grupami cenowymi w sklepie.
 • Możliwość włączenia/wyłączenia aktualizowania stanów magazynowych, cen sprzedaży, cen zakupu.

Aktualizowanie statusów zamówień w sklepie

 • Przesyłanie do sklepu statusu zamówienia z Subiekta (informacja o rezerwacji, realizacji zamówienia lub usunięciu).

Synchronizacja danych

 • Komunikacja ze sklepem zabezpieczona kluczem autoryzacyjnym, możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL (https).
 • Automatyczna synchronizacja danych (częstotliwość ustawiana parametrem) dzięki usłudze systemowej.
 • Możliwość dokonywania ręcznej synchronizacji na życzenie.
 • Raportowanie ewentualnych błędów komunikacji.
 • Prosty interfejs i łatwa obsługa.
 • Inteligentny mechanizm synchronizacji odciąża łącze i przyśpiesza pracę - synchronizowane są tylko zmiany w danych od ostatniej udanej synchronizacji.